برگزاری "کارگاه آموزشی تبیین چارچوب برنامه درسی، چارت دروس، برنامه ترمیک و تنظیم منوی آموزش در سایت دانشکده"

04 12 2021
کد خبر : 3792014
تعداد بازدید : 22

"کارگاه آموزشی تبیین چارچوب برنامه  درسی، چارت دروس، برنامه ترمیک و تنظیم منوی آموزش در سایت دانشکدهتوسط گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه برگزار می شود.

زمان: روز چهارشنبه 17 آذرماه 1400 ـ  ساعت 10 تا 12

لینک کارگاه : http://vc.guilan.ac.ir/edu 

ضمن دعوت از همکاران محترم حوزه آموزش به استحضار می رساند که حضور مدیران گروه ها، مدیرآموزش دانشکده وکارشناسان گروه های آموزشی و همچنین کارشناسان IT دانشکده ها که همگی در تکمیل فرآیند معرفی و اطلاع رسانی برنامه درسی در دانشکده ها نقش موثر دارند در این کارگاه الزامی است.


دسته بندی :
خبرها
اخبار

خبر های مهم

Asset Publisher