کارگاه آموزشی "تبیین چارچوب برنامه درسی، چارت دروس، برنامه ترمیک و تنظیم منوی آموزش"برگزار گردید

12 12 2021
کد خبر : 3791969
تعداد بازدید : 41

کارگاه آموزشی "تبیین چارچوب برنامه درسی، چارت دروس، برنامه ترمیک و تنظیم منوی آموزش" با حضور 120 نفر از مدیران گروه ها، مدیران آموزش دانشکده وکارشناسان گروه های آموزشی و همچنین کارشناسان سایت دانشکده ها به صورت مجازی روز چهارشنبه 17 آذرماه 1400 برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه خانم دکتر راهبه نیارکی اصلی، رئیس گروه برنامه­ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه، به هدف از اجرای این دوره را مروری بر ساختار برنامه های درسی و بهبود شیوه های اطلاع رسانی برنامه درسی، چارت دروس و برنامه ترمیک دانشجویان هر ورودی در سایت آموزش دانشکده پرداختند. ایشان همچنین بر لزوم آشنایی مدیران گروه های آموزشی و کارشناسان آموزش از شرایط تکمیل فرآیند معرفی و اطلاع رسانی برنامه درسی در دانشکده ها تاکید نمودند.

در ادامه کارگاه آقای منصور حبیبی کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه در مورد برنامه درسی، نحوه تنظیم چارت دروس و برنامه ترمیک ( مبتنی برنامه درسی مصوب در حال اجرا و مرتبط با هر ورودی) توضیحاتی دادند و ضمن معرفی نمونه هایی از چارت دروس و برنامه ترمیک ، به شرح چگونگی تهیه فایلهای لازم توسط کارشناسان محترم گروههای آموزشی و فرایند و گردش کار لازم جهت تنظیم نهایی منوی آموزش در سایت دانشکده ها پرداختند. در ادامه نیز پرسشهایی از سوی مدیران محترم گروهها در خصوص نحوه بازنگری برنامه های درسی و چگونگی اجرای موثر برنامه های درسی در گروه مطرح و پاسخ داده شد.

فایل ارائه کارگاه


 

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول