مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

30 12 2018
کد خبر : 3788407
تعداد بازدید : 8
دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه محمد فریدونی معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه شماره تماس دفتر مدیریت امور آموزشی 33690525-013  

این مدیریت مشتمل بر چهار اداره می باشد:

1- اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین 2-اداره آمار و اطلاعات آموزشی 3-اداره فارغ التحصیلان 4- اداره سوابق تحصیلی
دسته بندی :
page

خبر های مهم

ناشر الأصول