قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی 96 و95، کارشناسی ارشد ورودی 98 و 97 ، دکتری ورودی 95 و94

15 08 2022
کد خبر : 3791276
تعداد بازدید : 62

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس مقررات وظیفه عمومی،حداکثر مدت تحصیل مجاز(سنوات اولیه و ارفاقی تحصیلی) دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی کلیه مقاطع ورودی های فوق  در تمامی دوره های روزانه، شبانه و سهمیه شاهد و ایثارگر در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 به پایان رسیده است، لذا آن دسته از دانشجویانی که  تاتاریخ 31 /06/1401 فارغ التحصیل نمی شوند، لازم است جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل (سنوات ارفاقی) در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ابتدا در سامانه سجاد به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir  ثبت نام نموده و پس از اخذ کد رهگیری  از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه ، گزینه مجوز ادامه تحصیل را در بخش فرم های درخواست، ثبت و ارسال نمایند لازم به ذکر است دانشجویان محترم پس از ثبت درخواست مجوز، به ارجاعات، گردش کار و مفاد یادداشت همکاران محترم توجه نموده و نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند. ضمنا در صورت موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه، نامه درخواست سنوات ارفاقی به آدرس محل سکونت دانشجو ارسال(پست) خواهد شد لذا دانشجویان مطابق مفاد رونوشت نامه، می بایست به مراکز پلیس+10 محل سکونت مراجعه و نتیجه را ازطریق سایت دانشگاه گیلان در قسمت ارتباط بامسئولین،ارتباط بامعاونت آموزشی وارتباط با آقای دکترآقامعالی مدیرامورآموزشی با اسکن درقسمت فایل الصاقی باذکر مشخصات کامل ارسال نمایید. درغیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت قانونی 3 ماهه از پایان سنوات ارفاقی قبلی، مسئولیت مخالفت و جلوگیری از تحصیل بر عهده دانشجویان خواهد بود.

توجه 1: دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 و کارشناسی ارشد قبولی تکمیل ظرفیت ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 که در نیمسال اول همان سال در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند، از نظرمقررات وظیفه عمومی تاریخ شروع به تحصیل آنان از نیمسال اول محاسبه می شود لذا لازم است همانند سایر دانشجویان ورودی نیمسال اول، از طریق سامانه جامع آموزش درخواست مجوز ادامه تحصیل را ثبت و ارسال نمایند.

 

     توجه2: از نظر مقررات وظیفه عمومی، مرخصی تحصیلی بدون احتساب و حذف ترم جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.


دسته بندی :
اطلاعیه ها

خبر های مهم

ناشر الأصول