راه اندازی سامانه تسويه حساب دانشجويان

17 11 2015
کد خبر : 3788168
تعداد بازدید : 52
بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان عزيز می رساند، از تاريخ 94/9/1 جهت انجام تسويه حساب فارغ التحصيلي با مراجعه به سامانه سادا تسويه حساب خود را شروع و پي گيری نمايند. بديهي است از تاريخ فوق به مراجعات حضوري پاسخ داده نخواهد شد.
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول