جلسه هم اندیشی مدیران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1401/08/17

07 11 2022
کد خبر : 3790825
تعداد بازدید : 38

جلسه هم اندیشی مدیران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ساعت 10 صبح روز سه شنبه 17 آبان در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تشکیل گردید. در این جلسه :

- مفاد سند راهبردی دانشگاه گیلان در حوزه آموزشی

- مشخص نمودن اعضاء کمیته طرح تحول و وظایف کمیته مذکور

-ارتقای سامانه آموزشی دانشگاه 

- برخی موارد دیگر

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول