جلسه نشست بررسی تعریف و ارائه درس فلسفه علم

15 11 2022
کد خبر : 3790780
تعداد بازدید : 40

در راستای نظر ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تعریف و ارئه درسی با عنوان فلسفه علم، نشستی در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 در محل دفتر مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده های فنی و علوم کشاورزی، معاون اداره تحصیلات تکمیلی و کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی تشکیل و مقرر گردید پیشنهادات جلسه ( ارائه برای دانشجویان کلیه مقاطع یا فقط برای مقاطع تحصیلات تکمیلی) برای اعلام نظر در مورد نحوه ارائه آن به کلیه دانشکده ها ارسال شود.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول