برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با تجربیات دانشگاه تهران در حوزه تدوین و بازنگری برنامه درسی"

08 05 2021
کد خبر : 3792254
تعداد بازدید : 45

کارگاه آموزشی  "آشنایی با تجربیات دانشگاه تهران در حوزه تدوین و بازنگری برنامه درسی"   از طرف دفتر کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف و با همکاری دفتر برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه گیلان، توسط جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی، مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران برگزار می گردد. این کارگاه با ظرفیت محدود ویژه معاونین آموزشی دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی هر گروه که مجری بازنگری برنامه های درسی  هستند، ارائه می شود.

زمان: روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400، ساعت 9 تا 11

اطلاعات ورود به درگاه کارگاه، از طریق اتوماسیون اداری برای مدعوین ارسال شد.


 


دسته بندی :
اطلاعیه ها

خبر های مهم

ناشر الأصول