برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با شیوه نامه اجرایی شورای موارد خاص دانشگاهی و استانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی " ویژه کارشناسان تحصیلات تکمیلی و روسای ادارات امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

23 01 2022
کد خبر : 3791864
تعداد بازدید : 28

دوره "آشنایی با شیوه نامه اجرایی شورای موارد خاص دانشگاهی و استانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی " ویژه کارشناسان تحصیلات تکمیلی و روسای ادارات امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ های 26 دی ماه و 2 بهمن ماه 1400 به صورت حضوری با شرکت تعداد 30 نفر از همکاران و با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

با توجه به تغییرات ایجاد شده در اختیارات شوراهای بررسی موارد خاص دانشگاهی و استانی و ارتباط آن با آیین نامه های آموزشی، موارد مندرج در شیوه نامه به صورت طبقه بندی شده به تفکیک مقاطع تحصیلی تشریح گردید. در ادامه تفاوتهای آن با شیوه نامه قبلی و فرایندهای مرتبط با آن در سامانه آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه با پرسش و پاسخ و طرح دیدگاههای کارشناسان پایان یافت.

 

دسته بندی :
خبرها
اخبار

خبر های مهم

ناشر الأصول