برگزاری جلسه شورای گسترش آموزشی دانشگاه مورخ 1401/08/08

29 10 2022
کد خبر : 3790870
تعداد بازدید : 28

هفتاد و هشتمین جلسه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08، در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه، با درخواست ایجاد رشته های :

1- کارشناسی رشته مهندسی کشتی (موتور) 

2- کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

موافقت و مقرر شد برای تصویب نهایی به شورای محترم دانشگاه ارجاع شود. رشته های مذکور در صورت تصویب در شورای محترم دانشگاه، در سامانه آموزش عالی(hes) ثبت خواهد شد.

 

 

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول