اولین نشست کارگروه تخصصی بهره وری حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

21 12 2022
کد خبر : 3790570
تعداد بازدید : 35

اولین نشست کارگروه تخصصی بهره وری حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ساعت 14 عصر روز دوشنبه مورخ 1401/09/27 با حضور مدیر محترم آمور آموزشی دانشگاه (رئیس کارگروه) و تعدادی از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه (اعضای کارگروه) در محل دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه تشکیل و اقدام های اساسی اجرای برنامه های بهره وری تعیین شده برای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقرر شد : سئوالات مطرح شده در خصوص برخی از اقدام های اساسی برای تبیین بیشتر به منظور تهیه گزارش عملکرد، به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه منعکس گردد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول