بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه های دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت 1398):

کارگاه های دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت 1398):


کارگاه های دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت 1398):

 • نشست رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دانشگاه با دانشجویان مقطع کارشناسی با محور آشنایی دانشجویان با سامانه های سیستم آموزشی

مخاطبان:
دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی های 94 و ماقبل

زمان:چهارشنبه 4 اردیبهشت  -  ساعت10

مکان: تالار حکمت

 • کارگاه چالش های گردش کارهای سامانه آموزشی

مخاطبان:

 • رؤسای امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • کارشناسان گروه های آموزشی
 • کارشناسان تحصیلا ت تکمیلی

زمان: شنبه 7 اردیبهشت ساعت 8:30
مکان: تالار حکمت

 • کارگاه چالش های سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول و نحوه درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود (نظام وظیفه)

مخاطبان:

 • رؤسای امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • کارشناسان نظام وظیفه دانشکده ها

زمان: شنبه 7 اردیبهشت ساعت 10:15

مکان: تالار حکمت

 • دوره مهارتی دانش افزایی آشنایی با آیین نامه جهت دهی پایان نامه ها

مخاطبان:

 • مدیران گروه های آموزشی
 • مدیران تحصیلا ت تکمیلی
 • اعضای هیأت علمی

زمان: یکشنبه 8 اردیبهشت ساعت 8:30

مکان: تالار حکمت

 • کارگاه آشنایی با سامانه های پیشینه پژوهش و همانندجو و تحصیلات تکمیلی
  مخاطبان:
 • دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

زمان: دوشنبه 9 اردیبهشت ساعت 9

مکان: تالار حکمت

 •   نشست مدیریت تحصیلات تکمیلی با دانشجویان دکتری با محور تشریح آیین نامه آموزشی

مخاطبان:

 • دانشجویان مقطع دکتری

زمان: دوشنبه 9 اردیبهشت ساعت 10:30

مکان: تالار حکمت

آدرس کوتاه :