بستن
FA EN AR RU FR

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی


کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی

با توجه به اینکه از این پس، انجام امور تحصیلات تکمیلی دانشجویان، از مرحله انتخاب استاد راهنما تا دفاع از پایان نامه/رساله، از طریق این سامانه انجام خواهد شد؛ حضور مدیران محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و مدیران و معاونان محترم گروه های آموزشی در این کارگاه الزامیست. دوره مهارتی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی عنوان: آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی ویژه: مدیران و معاونان گروه های آموزشی مدیران حصیلات تکمیلی دانشکده ها   مدرس: مهندس حقانی زمان: شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ مکان: تالار حکمت