بستن
FA EN AR RU FR

کارشناسی فنی

کارشناسی فنی


1- مهندسی ­برق

2- مهندسی کامپیوتر گرایش های (نرم ­افزار – معماری سیستم های کامپیوتری)

3- مهندسی عمران

4- مهندسی نساجی

5- مهندسی شیمی