بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارشناسی علوم پایه

کارشناسی علوم پایه


1- فیزیک 

2 - شیمی محض

3- شیمی کاربردی

4- زیست شناسی سلولی و مولکولی

5- زیست شناسی گیاهی

6- زیست شناسی جانوری

7- زیست شناسی دریا 

آدرس کوتاه :