بستن
FA EN AR RU FR CHI

چهارمین برنامه از مجموعه برنامه های دهه سرآمدی آموزش صبح روز دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت در سه بخش آشنایی با سامانه های پیشینه پژوهش و همانندجو، تبیین قوانین و مقررات دکتری بویژه در بخشهای ارزیابی جامع و کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع و در نهایت پرسش و پاسخ برگزارشد.

چهارمین برنامه از مجموعه برنامه های دهه سرآمدی آموزش صبح روز دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت در سه بخش آشنایی با سامانه های پیشینه پژوهش و همانندجو، تبیین قوانین و مقررات دکتری بویژه در بخشهای ارزیابی جامع و کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع و در نهایت پرسش و پاسخ برگزارشد.


چهارمین برنامه از مجموعه برنامه های دهه سرآمدی آموزش صبح روز دوشنبه مورخ 9 اردیبهشت در سه بخش آشنایی با سامانه های پیشینه پژوهش و همانندجو، تبیین قوانین و مقررات دکتری بویژه در بخشهای ارزیابی جامع و کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع و در نهایت پرسش و پاسخ برگزارشد.

ضمن معرفی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، دانشجویان با نحوه ثبت نام  و نیز ثبت درخواست در هر یک از سامانه هاییاشده آشنا شدند. همچنین فرایند مدونی از انجام امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بستر سامانه های مورد بحث از انتخاب موضوع پایان نامه/رساله تا دفاع نهاییبه تصویر کشیده شد.
مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور در جلسه به تبیین و شفاف سازی بخشهایی از آیین نامه آموزشی بویژه شیوه ارزیابی جامع و کفایت دستاوردهای لازم جهت دفاع از رساله دکتری پرداختند.

درنهایت به سوالات دانشجویان درحوزه امور آموزشی و پژوهشی پاسخ داده شد و راهنمایی های لازم ارایه گردید.

جناب آقای دکتر کتابچی ضمن تشکر از حضور دانشجویان، ابراز امیدواری نمودند با برگزاری جلساتی از این دست بتوانیم   در برفراری ارتباط موثر با دانشجویان و پاسخ به سوالات ایشان بیشتر از پیش سهیم باشیم.

آدرس کوتاه :