بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست تخصصی اندیشه های گفتمانی حضرت امام خمینی(ره) در عرصه سیاست گذاری عمومی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده

نشست تخصصی اندیشه های گفتمانی حضرت امام خمینی(ره) در عرصه سیاست گذاری عمومی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده


 

نشست تخصصی اندیشه های گفتمانی حضرت امام خمینی(ره) در عرصه سیاست گذاری عمومی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار می کند:

"نشست اندیشه های گفتمانی حضرت امام خمینی (ره) در عرصه سیاستگذاری عمومی: وضعیت فعلی و چشم انداز آینده"

زمان: یکشنبه 12 خرداد ساعت 10

مکان: تالار حکمت

ارائه دهندگان:

- دکتر رضا سیمبر (عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان)

(آسیب شناسی انقلاب اسلامی در حیطه سیاستگذاری عمومی مبتنی بر اندیشه های امام خمینی(ره))

- دکتر مهدی هدایتی (عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان)

(مبانی تصمیم سازی و اقدام در عرصه سیاست خارجی در آرای امام خمینی(ره))

- دکتر سجاد بهرامی مقدم(عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان)

(عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره))

- دکتر روح الله منعم(مدرس مدعو گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان)

(بررسی پارادایمی سپهر اخلاق و سیاست در اندیشه های امام خمینی (ره) و کاربردهای آن در عرصه سیاستگذاری عمومی)

پیش ثبت نام: ارسال عدد 1 به شماره 50002030660

به اعضای هیأت علمی شرکت کننده در این دوره گواهی معرفتی دانش افزایی اعطا خواهد شد.

آدرس کوتاه :