بستن
FA EN AR RU FR CHI

مراسم افتتاحیه دوره های معرفتی ضیافت اندیشه

مراسم افتتاحیه دوره های معرفتی ضیافت اندیشه


مراسم افتتاحیه دوره های معرفتی ضیافت اندیشه

مراسم افتتاحیه و بخش اول دوره های معرفتی ضیافت اندیشه زمان: سه شنبه ۳ مرداد ۹۶ افتتاحیه: ساعت ۱۶:۳۰ نوبت اول و دوم دوره ها (همه گروه ها): ۱۸ تا ۲۱ مکان: تالار حکمت دانشگاه گیلان گفتنی است شرکت در مراسم افتتاحیه برای شرکت کنندگان کلیه گروه ها الزامی است. ادامه برنامه کلاسی گروه ها (نوبت سوم تا هشتم) به ترتیب ذیل است: برنامه گروه ۱ (غرب شناسی): ۴ تا ۶ مرداد، ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳، اتاق معاونت پژوهش و فناوری برنامه گروه ۲ (غرب شناسی): ۴ تا ۶ مرداد، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰، اتاق معاونت پژوهش و فناوری برنامه گروه ۳ (جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معاصر): ۴ تا ۶ مرداد، ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳، دفتر ریاست دانشگاه برنامه گروه ۴(جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معاصر): ۴ تا ۶ مرداد، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰، دفتر ریاست دانشگاه توجه: برای صدور گواهی، شرکت در حداقل ۱۴ ساعت از ۱۶ ساعت دوره ها (۷ نوبت از ۸ نوبت) الزامی است.
آدرس کوتاه :