بستن
FA EN AR RU FR CHI

محدودیت پرداخت شهریه در درگاه های بانکی سامانه آموزش (ویژه دانشجویان)

محدودیت پرداخت شهریه در درگاه های بانکی سامانه آموزش (ویژه دانشجویان)


 

محدودیت پرداخت شهریه در درگاه های بانکی سامانه آموزش (ویژه دانشجویان)

با توجه به روزهای پایانی سال و لزوم بستن حساب های مالی، کلیه درگاههای بانکی پارسیان و سداد بانک ملی در سامانه های آموزشی، غیرفعال شده است. 

این محدودیت شامل درگاه ایران کیش بانک تجارت نمی باشد. در ضمن به منظور گزارش گیری مانده بدهی پایان سال مالی دانشجویان از سامانه، مبنای مانده بدهی دانشجویان تا تاریخ 1400/01/05 بر اساس شهریه ثابت و متغیر دانشجویان محاسبه خواهد شد و در صورتی که دانشجویان مشمول پرداخت شهریه نسبت به پرداخت علی الحساب اقدام نموده ولی در سامانه بدهکار شده اند می توانند از تاریخ 1399/01/06 نسبت به بررسی وضعیت خود اقدام نمایند.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

آدرس کوتاه :