بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان


قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان

سامانه الکترونیکی پاسخ به استعلام تاييديه تحصيلي دانش آموختگان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.

دانش آموختگان گرامی می توانند به سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصيلي مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :