بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان


قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه گیلان

سامانه الکترونیکی پاسخ به استعلام تاييديه تحصيلي دانش آموختگان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.

دانش آموختگان گرامی می توانند به سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصيلي مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اقدام نمايند.