بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(فوری-[جدید)

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(فوری-[جدید)


قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی(فوری-[جدید)

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه گیلان که به مرحله انتخاب استاد راهنما رسیده و یا استاد راهنمای خود را انتخاب کرده اند می رساند از آنجا که از این پس انجام امور تحصیلات تکمیلی دانشجویان از مرحله انتخاب استاد راهنما تا دفاع از پایان نامه/رساله از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد؛ با توجه به تمدید مهلت ثبت اطلاعات در سامانه ضروری است از تاریخ 96/02/27 لغایت 96/04/31 با ورود به سامانه اتوماسیون اداری به آدرس erp.guilan.ac.ir ، در منوی "پایان نامه" اطلاعات استاد راهنما و مشاور خود را ثبت نمایند. ضمنا دانشجویان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در قسمت "گردش انتخاب استاد راهنما" به بخش "راهنما" مراجعه فرمایند.

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه