بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان که در مقطع(مقاطع) قبلی از دانشگاه گیلان دانش آموخته شده اند

قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان که در مقطع(مقاطع) قبلی از دانشگاه گیلان دانش آموخته شده اند


قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان که در مقطع(مقاطع) قبلی از دانشگاه گیلان دانش آموخته شده اند

    بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان که در مقطع(مقاطع) قبلی نیز از دانشگاه گیلان دانش آموخته شده اند می رساند پس از درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مطابق موارد مندرج در بند 1، لازم است جهت تکمیل فرایند به منظور وصول پاسخ، نسبت به انجام موارد مربوط به بند 2 ذیل اقدام نمایند:

1-دانشجویان باید ابتدا از کارتابل دانشجویی فعلی (به آدرس erp.guilanold.guilan.ac.ir) بخش فرم های درخواست/ گزینه "درخواست اخذ تاییدیه مدرک پایه"، فایل مربوط به "متن نامه"–که در زمان ثبت نام تکمیل و تایید شده است- را بارگیری و ذخیره نمایند.

2- براساس راهنمای "درخواست تاییدیه تحصیلی" مطابق فایل راهنمای پیوست(برای دریافت فایل راهنما اینجا کلیک کنید)، از سامانه صدور مدارک فارغ التحصیلی (به آدرس erp.guilanold.guilan.ac.ir/fraghat) نسبت به تکمیل و ارسال درخواست، اقدام نمایند.

 توضیح: دانشجویانی می توانند از  سامانه صدور مدارک فارغ التحصیلی اقدام نمایند که وضعیت مقطع(مقاطع) قبلی آنان فارغ التحصیل بوده و فرایند چک لیست فراغت  و تسویه حساب فراغت از تحصیل ایشان تایید نهایی شده باشد.

 تذکر مهم: الصاق فایل مربوط به بند 1 فوق در انجام فرایند مربوط به بند 2-در قسمت "نامه دانشکده محل تحصیل"- الزامی است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس کوتاه :