بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ورودی 91 وکارشناسی ارشد ورودی 93

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ورودی 91 وکارشناسی ارشد ورودی 93


قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ورودی 91 وکارشناسی ارشد ورودی 93

بدینوسیله به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان مشمول مقطع کارشناسی ورودی 91 و مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 دوره های روزانه، شبانه،سهمیه شاهد و ایثارگر و سهمیه استعداد درخشان که در موعد مقرر(اطلاعیه قبلی) مجوز سنوات ارفاقی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 صادره از مراکز پلیس+10 را به اداره پذیرش، ثبت نام و امورمشمولین دانشگاه ارائه نموده اند و بنا به هر دلیلی درپایان نیمسال فوق فارغ التحصیل نمی شوند، لازم است  ازتاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/21جهت اخذ سنوات ارفاقینیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به اداره پذیرش ،ثبت نام و امورمشمولین مراجعه نمایند، در غیر اینصورت به علت عدم برخورداری از سنوات ارفاقی دوم،مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند لذا از دسترسی به سامانه آموزشی دانشگاه محروم خواهند شد.

 

آدرس کوتاه :