بستن
FA EN

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی95و94، کارشناسی ارشدورودی97و 96،دکتری ورودی94و93

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی95و94، کارشناسی ارشدورودی97و 96،دکتری ورودی94و93


قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی ورودی95و94، کارشناسی ارشدورودی97و 96،دکتری ورودی94و93

بدینوسیله به اطلاع می رساند بر اساس مقررات وظیفه عمومی،حداکثرمدت تحصیل مجاز(سنوات اولیه و ارفاقی تحصیلی) دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی کلیه مقاطع ورودی های فوق در تمامی دوره های روزانه، شبانه و سهمیه شاهد و ایثارگر در پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به پایان خواهد رسید، لذا آن دسته از دانشجویانی که تاتاریخ30 /1400/11فارغ التحصیل نمی شوند، لازم است جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل (سنوات ارفاقی) در نیمسال دوم  سال تحصیلی 1401-1400 ابتدا در سامانه سجاد به آدرس اینترنتی https://portal.saorg.ir  ثبت نام نموده و پس از اخذ کد رهگیری از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه ، گزینه مجوز ادامه تحصیل را در بخش فرم های درخواست، ثبت و ارسال نمایند.لازم به ذکر است دانشجویان محترم پس از ثبت درخواست مجوز، به ارجاعات، گردش کار و مفاد یادداشت همکاران محترم توجه نموده و نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نمایند. ضمنا در صورت موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه، نامه درخواست سنوات ارفاقی به آدرس محل سکونت دانشجو ارسال(پست) خواهد شد لذا دانشجویان مطابق مفاد رونوشت نامه، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(مراکز پلیس+10 ) محل سکونت مراجعه و نتیجه را از لینک سامانه ارتباط با روسای ادارات معاونت آموزشی از طریق اسکن در فایل الصاقی با ذکر مشخصات کامل برای رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین ارسال نمایند در غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت قانونی 3 ماهه از پایان سنوات ارفاقی قبلی، مسئولیت مخالفت و جلوگیری از تحصیل بر عهده دانشجویان خواهد بود.

توجه 1:دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی رشته های تحصیلی نیمه متمرکز ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95و کارشناسی ارشد قبولی تکمیل ظرفیت ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97که در نیمسال اول همان سال در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده اند، از نظرمقررات وظیفه عمومی تاریخ شروع به تحصیل آنان از نیمسال اول همان سال محاسبه می شود لذا لازم است همانند سایر دانشجویان ورودی نیمسال اول، از طریق سامانه جامع آموزش درخواست مجوز ادامه تحصیل را ثبت و ارسال نمایند.

توجه2:از نظر مقررات وظیفه عمومی،مرخصی تحصیلی بدون احتساب و حذف ترم بدون احتساب در سنوات جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد.


 

آدرس کوتاه :