بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی

قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی


قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی

بدین وسیله به اطلاع می رساند بر اساس مجوز صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا، دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی می توانند بدون وثیقه و ضمانت بانکی برای سفربه کشور عراق جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی از تاریخ 98/7/7 لغایت 98/8/3 درخواست خروج از کشور خود را در سامانه آن سازمان ثبت نمایند

آدرس سامانه:www.services.epolice.ir

نامه شماره 23/2/03/34 مورخ 98/4/09 سازمان وظیفه عمومی ناجا