بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی

قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی


قابل توجه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی

بدین وسیله به اطلاع می رساند بر اساس مجوز صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا، دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی می توانند بدون وثیقه و ضمانت بانکی برای سفربه کشور عراق جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی از تاریخ 98/7/7 لغایت 98/8/3 درخواست خروج از کشور خود را در سامانه آن سازمان ثبت نمایند

آدرس سامانه:www.services.epolice.ir

نامه شماره 23/2/03/34 مورخ 98/4/09 سازمان وظیفه عمومی ناجا

آدرس کوتاه :