بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان دانشگاه گیلان ، متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور

قابل توجه دانشجویان دانشگاه گیلان ، متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور


قابل توجه دانشجویان دانشگاه گیلان ، متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور

به اطلاع دانشجویان دانشگاه گیلان که متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور می باشند ، می رساند جهت ارائه درخواست  می توانند از روز دوشنبه مورخ 24/3/95 لغایت سه شنبه مورخ 15/4/95 به سامانه آموزشی مراجعه و از قسمت فرم های درخواست ، تقاضای خود را ارائه نمایند.

آدرس کوتاه :