بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجويان متقاضی حذف پزشکي در نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

قابل توجه دانشجويان متقاضی حذف پزشکي در نيمسال اول سال تحصيلي 95-94


قابل توجه دانشجويان متقاضی حذف پزشکي در نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

به اطلاع دانشجويان متقاضی حذف پزشکی  درس يا دروس نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 می رساند، جهت ارائه درخواست از طریق سامانه سادا ،  فرم های درخواست دانشجو اقدام نمايند.مهلت تقاضاي حذف پزشکي برای هر درس تا دو روز پس از برگزاری امتحان آن درس می باشد. ضوابط مراکز درمان و مشاوره دانشگاه