بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي

قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي


قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي

به دلیل انجام بروز رسانی در گردش کار تسويه حساب ، از تاريخ 94/9/18 لغايت 94/9/24 انجام اين گردش امکان پذير نمی باشد. لازم به ذکر است در اين مدت دانشجويان متقاضی می توانند نسبت به تسويه حساب داخلي در دانشکده اقدام نمايند.  لطفا در اين ايام از مراجعه حضوري جدا خوددرای فرماييد.