بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي

قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي


قابل توجه دانشجويان متقاضی تسویه حساب الکترونيکي

به دلیل انجام بروز رسانی در گردش کار تسويه حساب ، از تاريخ 94/9/18 لغايت 94/9/24 انجام اين گردش امکان پذير نمی باشد. لازم به ذکر است در اين مدت دانشجويان متقاضی می توانند نسبت به تسويه حساب داخلي در دانشکده اقدام نمايند.  لطفا در اين ايام از مراجعه حضوري جدا خوددرای فرماييد.

آدرس کوتاه :