بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه

قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه


قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه

به اطلاع دانشجويان شهريه پرداز کليه مقاطع تحصيلي دانشگاه می رساند، تا قبل از شروع امتحانات نيمسال جاری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمايند.