بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه


قابل توجه اعضای محترم هيات علمی و مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه

به اطلاع  کليه اعضای محترم هيات علمي  و مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه می رساند، احکام امتحانات در کارتابل اين عزيزان قابل رويت می باشد.

راهنماي دريافت ابلاغيه امتحان

آدرس کوتاه :