بستن
FA EN AR RU FR CHI

فنی شرق گیلان

فنی شرق گیلان


فنی شرق گیلان

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1- مهندسی صنایع
2- مهندسی کامپیوتر ---                        ---
3- علوم مهندسی
4- مهندسی عمران
آدرس کوتاه :