بستن
FA EN AR RU FR CHI

سامانه درخواست گواهي موقت فارغ التحصيلي و ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان راه اندازی شد.

سامانه درخواست گواهي موقت فارغ التحصيلي و ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان راه اندازی شد.


سامانه درخواست گواهي موقت فارغ التحصيلي و ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان راه اندازی شد.

قابل توجه دانش آموختگان  محترم دانشگاه گيلان :

دانش آموختگان  محترم دانشگاه از تاریخ 1397/3/20  جهت دریافت گواهی موقت تحصیلی و یا ابطال معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول) پس از تایید نهایی تسویه حساب الکترونیکی، به صفحه اصلی دانشگاه گیلان، امور دانشجویی (در سمت چپ صفحه)، سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصيلي مراجعه و نسبت به ارائه درخواست مدرک مورد نظر خود اقدام نمايند .

آدرس کوتاه :