بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد


زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند

کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1395 از طریق کنکور سراسری که پس از ثبت نام اینترنتی خود،  موفق به انجام ثبت نام حضوری نشده اند لازم است روز دوشنبه  مورخ ۲۹ شهریور ۹۵ جهت ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده به همراه مدارک لازم به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آدرس کوتاه :