بستن
FA EN AR RU FR

زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد


زمان مراجعه برای ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

بدین وسیله به اطلاع می رساند

کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 1395 از طریق کنکور سراسری که پس از ثبت نام اینترنتی خود،  موفق به انجام ثبت نام حضوری نشده اند لازم است روز دوشنبه  مورخ ۲۹ شهریور ۹۵ جهت ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده به همراه مدارک لازم به آموزش دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه