بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96

بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96 می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان روز شنبه 21 بهمن ماه در محل دانشکده مربوطه انجام می شود. نحوه ثبت نام و مدارک لازم از طریق اخبار تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه