بستن
FA EN AR RU FR

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96

بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 96 می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان روز شنبه 21 بهمن ماه در محل دانشکده مربوطه انجام می شود. نحوه ثبت نام و مدارک لازم از طریق اخبار تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه