بستن
FA EN

راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات

راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر را می توانند از لینک زیر دریافت نمایند. فایل راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر