بستن
FA EN AR RU FR CHI

راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات

راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات


راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر را می توانند از لینک زیر دریافت نمایند. فایل راهنمای مشاهده نمرات و درخواست تجدید نظر
آدرس کوتاه :