بستن
FA EN AR RU FR

دکتری مکانیک

دکتری مکانیک


1- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی با زمینه های (مکانیک جامدات – دینامیک کنترل و ارتعاشات)

2- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی