بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری فنی

دکتری فنی


1- مهندسی برق- قدرت

2- مهندسی عمران گرایشهای (سازه - ژئوتکنیک)

3-  مهندسی شیمی

4- مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

آدرس کوتاه :