بستن
FA EN AR RU FR

دکتری فنی

دکتری فنی


۱- مهندسی برق- قدرت با زمینه های (سیستم های قدرت- ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت) 

۲- مهندسی عمران گرایشهای (سازه – ژئوتکنیک)

3- مهندسی شیمی

4- مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف