بستن
FA EN AR RU FR

دکتری علوم پایه

دکتری علوم پایه


۱- شیمی با گرایشهای (شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی معدنی- شیمی فیزیک – شیمی آلی با زمینه پلیمر)

۲- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد- نظری- هسته ای- اتمی و مولکولی)

۳- بیوشیمی

۴- زیست دریا – جانوران دریا

۵- زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی