بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتری ریاضی

دکتری ریاضی


1- ریاضی محض - گرایشهای (آنالیز- جبر- (هندسه تولوژی))

2- ریاضی کاربردی- گرایشهای (آنالیز عددی- تحقیق در عملیات)

آدرس کوتاه :