بستن
FA EN

دستورالعمل های نظام وظیفه

شرایط تحویل مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموختگان مشمول معافیت تحصیلی

قابل توجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان: درصورتیکه دانش آموخته گان، یکی از مدارک مندرج در بخشنامه(۹گانه) ذیل را جهت مشخص شدن وظیفه عمومی دارا باشند، مجاز به دریافت اصل گواهی پایان تحصیلات می باشند.

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید       .

سنوات تحصیلی مشمولین معافیت تحصیلی

سقف سنوات تحصیلی برای دانشجویان معافیت تحصیلی ورودی های ماقبل ۹۱ در مقطع کارشناسی پیوسته ۶سال، ورودی های ۹۱ و ۹۲ در مقطع کارشناسی ۵ سال و ورودی های ۹۳ به مدت ۴ سال ، مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال و دکتری ۶سال و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در مقطع کارشناسی تا ۲ نیمسال و در کارشناسی ارشد و دکتری تا ۱نیمسال می تواند با درخواست سنوات تحصیلی موافقت نماید.

جهت مشاهده متن بخشنامه اینجا کلیک نمایید

بخشنامه سقف سنوات و اعلام به موقع فراغت از تحصیل

به استناد ماده ۳۴ قانون وظیفه عمومی و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی این قانون، موسسات آموزش عالی مکلف شده اند به محض ترک تحصیل،اخراج یا فراغت از تحصیل دانشجویان مراتب را بلافاصله به معاونت وظیفه عمومی استان گیلان اعلام نمایند.

جهت مشاهده متن بخشنامه اینجا کلیک نمایید

تفویض اختیار به دانشگاههای منتخب استانها در خصوص تایید مجوز خروج از کشور دانشجویان موسسات آموزش عالی – غیر انتفاعی استان گیلان

قابل توجه دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی: در راستای پیشرفت تحصیلی دانشجویان استان جهت خروج از کشور لازم است برای مسافرتهای علمی،نیمه علمی و غیر علمی دانشجویان ، صدور مجوز خروج از کشورتوسط این دانشگاه و با هماهنگی معاونت وظیفه عمومی استان انجام می گیرد.

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فرم درخواست مجوز خروج از کشور اینجا کلیک کنید

مقررات منع ارائه خدمات به غائبین خدمت وظیفه عمومی

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید

فرم درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی ورودی ۹۰ به بعد می بایست در زمان ثبت نام حضوری، فرم درخواست معافیت تحصیلی را جهت ارائه به مراکز پلیس +۱۰، از دانشگاهها و مراکزآموزش عالی اخذ نموده و حداکثر تا ۱ماه، فرصت دارند نتیجه را به واحد آموزشی تحویل نمایند

فرم درخواست معافیت تحصیلی (فرم ب)

آیین نامه درخواست سنوات اضافی (جدید)