بستن
FA EN

جلسه شورای منتخب آموزشی در خصوص ارائه دروس معارف به صورت کلی در سطح دانشگاه

جلسه شورای منتخب آموزشی در خصوص ارائه دروس معارف به صورت کلی در سطح دانشگاه


 

جلسه شورای منتخب آموزشی در خصوص ارائه دروس معارف به صورت کلی در سطح دانشگاه

جلسه شورای منتخب مدیران آموزشی در تاریخ 1398/11/13 در دفتر مدیر آموزش دانشگاه برگزار گردید.

پس از بیان نظرات تک تک اعضای حاضر و پاسخ آقای دکتر نورانی به اشکالات ارائه دروس معارف به صورت متمرکز در سطح دانشگاه، رای گیری بعمل آمد که با اکثریت آراء طرح پیشنهادی آموزش دانشگاه به تصویب رسید. با توجه به گذشت زمان انتخاب واحد و محدودیت زمانی، مقرر شد که این طرح بصورت آزمایشی در زمان حذف و اضافه اجراء و مزایا و معایب آن در آینده  تصمیم گیری شود.

  براین اساس مقرر شد آموزش دانشکده ها در زمان حذف و اضافه، دروس معارف را بدون محدودیت رشته برای دانشکده های مکانیک، انسانی، فنی و معماری در یک گروه و دانشکده های پایه، علوم ریاضی، منابع طبیعی، تربیت بدنی، فنی شرق و علوم کشاورزی در گروه دیگر برنامه ریزی نمایند تا دانشجویان این دانشکده ها بتوانند دروس معارف را بدون مشکل انتخاب نمایند. در ضمن تاکید گردید روسای محترم ادارات آموزشی در معادل سازی دروس گروه معارف قبل از حذف و اضافه اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :