بستن
FA EN

ثبت نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور

ثبت نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور


ثبت نام بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب دو کشور

با عنایت به اعلام تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه  1400 برای زمان آزمون بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز دانشجویی قطب2 توسط معاون فنی و آماری سازمان سنجش، امکان  ثبت نام دانشجویان واجد شرایط متقاضی شرکت در این آزمون از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در سامانه استعدادهای درخشان دانشگاه (https://edu.guilan.ac.ir/reg/index.php?p=2) فراهم شده است.

 
آدرس کوتاه :