بستن
FA EN AR RU FR CHI

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 95 سازمان سنجش

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 95 سازمان سنجش


تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 95 سازمان سنجش

به اطلاع آن دسته از داوطلبان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال 1395 دانشگاه گیلان که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه آزمون و تشکیل پرونده  الکترونیکی نشده اند، می رساند ثبت نام برای شرکت در مرحله ارزیابی سوابق و مصاحبه تا تاریخ 95/10/03 تمدید شد. 

شایان ذکر است با توجه به صدور کارت بعد از این تاریخ، مهلت داده شده مجدداً قابل تمدید نمی باشد.
آدرس کوتاه :