بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسهیلات برای داوطلبان ممتاز آزمون سراسری 98 و 99

تسهیلات برای داوطلبان ممتاز آزمون سراسری 98 و 99


تسهیلات برای داوطلبان ممتاز آزمون سراسری 98 و 99

 

تسهیلات برای داوطلبان ممتاز آزمون سراسری 98 و 99

 1- به کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری موارد الف تا ث  برای مدت 6 ترم تحصیلی ماهیانه  مبلغ هفت میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت شود

الف- دارندگان رتبه کشوری  500 و کمتر از آن در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

ب- دارندگان رتبه کشوری 1500 و کمتر از آن در گروه علوم تجربی

پ- دارندگان رتبه کشوری 250 و کمتر از آن در گروه علوم انسانی

ت- دارندگان رتبه کشوری30 و کمتر از آن در گروه هنر   

 ث- دارندگان رتبه کشوری 200 و کمتر از آن در گروه زبان خارجه

ج - دارندگان مقام های اول تا سوم المپیک، بازیهای آسیایی، یونیورسیاد جهانی، مسابقات جهانی بزرگسالان و...(مندرج در جدول ذیل) که در رشته های دوره روزانه دانشگاه گیلان پذیرفته شوند برای مدت 6 ترم تحصیلی ماهیانه پنج میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت و دانشجویان دوره شهریه پرداز بر اساس جدول ذیل، تخفیف شهریه خواهند داشت. شرط برخورداری از تسهیلات یاد شده عدم گذشت بیش از دو سال از مقام کسب شده بر اساس مدرک فدراسیون مربوطه و  شرکت در کلیه رویدادهای ورزشی با نام دانشگاه گیلان می باشد.

 

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول

    سطح قهرمانی

100

100

100

 المپیک و بازیهای آسیایی

60

70

80

 یونیورسیاد جهانی، مسابقات جهانی بزرگسالان، جهانی و آسیایی دانشجویان

40

50

60

 مسابقات آسیایی،بازیهای کشورهای اسلامی، مسابقات جهانی (نوجوانان و جوانان)،  باشگاه های آسیا، المپیاد دانشجویی کشور،قهرمان کشور در رشته های المپیکی، المپیاد حاشیه دریای خزر

 

2- برای کلیه موارد الف تا ج امکانات ذیل نیز در نظر گرفته می شود:

الف- اختصاص خوابگاه

 ب- امکانات کتابخانه به طور نامحدود

ج-کمک هزینه خرید کتاب به مبلغ سالیانه 5 میلیون ریال به مدت 4 سال