بستن
FA EN AR RU FR CHI

تاریخچه

تاریخچه


       

 

   تا قبل از سال 1382 یکی از کارکنان یا اعضای هیأت علمی به عنوان مسئول امور گسترش آموزشی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه- که صرفاً انجام و پیگری امور گسترش رشته­ ها را بر عهده داشت - فعالیت می کرد. پیرو ابلاغ بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ­ریزی درسی به دانشگاه های دارای هیات ممیزه و تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه،  به­ تدریج دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی، شکل گرفت. با تصویب چارت تشکیلات جدید دانشگاه در سال 1394، عنوان این دفتر، به گروه برنامه­ ریزی درسی و گسترش آموزشی، تغییر یافت.

آدرس کوتاه :