بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان برنامه درسی در آموزش عالی: چیستی، پیامدها و چرایی و چگونگی بازنگری

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان برنامه درسی در آموزش عالی: چیستی، پیامدها و چرایی و چگونگی بازنگری


برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان برنامه درسی در آموزش عالی: چیستی، پیامدها و چرایی و چگونگی بازنگری

 

ارائه دهنده : آقای دکتر احمد رضا نصر (استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان)

تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه 30 بهمن 1398

ساعت : 9 صبح

مکان : تالار حکمت