بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07

برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07


برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07

جلسه مشترک شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07 در محل اتاق شورای حوزه ریاست تشکیل شد

در این جلسه معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جناب آقای دکتر شیرینی در ابتدا گزارشی از فعالیت ها و عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با تاکید بر فعالیت های سال 1397 و نتایج حاصل از آن ارائه نمودند.

در ادامه جلسه حاضرین به بیان دیدگاه ها و طرح مسائل و مشکلات مربوط به حوزه آموزش دانشگاه پرداختند و درخصوص مواردی چون حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کمک به تجهیز آزمایشگاهها و بروز رسانی وسایل نقلیه جهت فعالیت های میدانی دانشجویان، درنظر گرفتن بسته های حمایتی جهت جذب دانشجویان مستعد و برتر، جذب کارشناس متخصص در حوزه آموزش و توجه ویژه به کارشناسان این بخش به دلیل حجم بالای کار و غیره مواردی را مطرح کردند.

جناب آقای دکتر رضی ریاست محترم دانشگاه به داشتن نگاه تحول خواه، نظم و انضباط آموزشی، برند سازی دانشگاه، ضرورت بین المللی سازی دانشگاه و در نتیجه تلاش در جهت جذب دانشجوی غیرایرانی، ایجاد فضای آرام و منطقی بویژه در آغاز سال تحصیلی جاری تاکید فرمودند و در خاتمه از عملکرد حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در کلیه سطوح سازمانی و به خصوص در بحث الکترونیکی کردن امور و راه اندازی بایگانی دیجیتال تشکر و قدردانی نمودند.