بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در مورخه 1398/06/16

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در مورخه 1398/06/16


برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در مورخه 1398/06/16

جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در مورخه 16/06/1398 برگزار گردید

موضوع :

- بررسی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 

- زمان بندی ثبت نام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ورودی های جدید

- هماهنگی در دریافت مدارک تحصیلی برابر فرآیند جدید ثبت نام دانشجویان

- زمان شروع کلاسهای دانشجویان ورودی جدید