بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/03/16

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/03/16


 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1401/03/16

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.در جلسه مذکور در خصوص تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401 و همچنین نحوه برگزاری ترم تابستان در سال 1401 تصمیم گیری بعمل آمد.

آدرس کوتاه :