بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه


 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398/10/29 در دفتر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر بهزاد محمدی نژاد مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش عالی تشکیل و آیین نامه یکپارچه آموزشی و شیوه نامه تدوین شده دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اعضای شورا در این رابطه سوالاتی را مطرح نمودند که توسط آقای دکتر محمدی نژاد پاسخ داده شد.

آدرس کوتاه :